Zespół

Zespół

LUDZIE

Trzon zespołu stanowią osoby pracujące w zlokalizowanym na terenie Łodzi laboratorium. Firma specjalizuje się w analityce LC-MS/MS zarówno ilościowej jak i jakościowej, opracowywaniu procedur związanych z  przygotowaniem próbki oraz prowadzeniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych i naukowych.

Sumaryczne podsumowanie doświadczenia zespołu:

  • Kilkadziesiąt publikacji naukowych (indeks H > 20, IF > 150)
  • Patenty/licencje (3)
  • Kierownicy lub wykonawcy projektów naukowych (> 15)
  • Wdrożenia metod analitycznych (kilkadziesiąt)
  • Prowadzone szkolenia (kilkadziesiąt)