Katarzyna Krupczyńska-Stopa

Katarzyna Krupczyńska-Stopa

Prezes zarządu. Specjalista LC

  • Wykształcenie
    Doktor nauk chemicznych

O SOBIE

Współzałożyciel i Prezes Zarządu LabExperts, odpowiedzialna za opracowanie i wdrażanie metod analitycznych, wsparcie aplikacyjne w zakresie przygotowania próbek i analiz chromatograficznych oraz prowadzenie szkoleń.
Opracowane na zamówienie metody:
1. Oznaczanie zawartości L-argininy, SDMA i ADMA w osoczu za pomocą chromatografii cieczowej (zamawiający Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).
2. Oznaczanie zawartości 5- fluorouracylu w osoczu za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Zamawiający Pomorski Uniwersytet Medyczny).

UMIEJĘTNOŚCI

Chromatografia 80%
PRZYGOTOWANIE PRÓBY 90%
Chemia 70%

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2014-teraz
2014–2018 Współwłaściciel LabExperts sp. z o.o.

2013-teraz
2014–2018 Specjalista Wsparcia Aplikacyjnego, Bioanalytic sp. z o.o.

2008-2014
2014–2018 Specjalista Wsparcia Aplikacyjnego, MSEkspert sp. z o.o.

2007-2013
Starszy specjalista, Polfa S.A. w Warszawie, Dział Badawczo – Wdrożeniowy, Laboratorium Analityki Eksperyment.

2005-2007
Pracownik naukowo-techniczny, Wydziału Chemii UMK w Toruniu;

2004
Laboratory of Bioinorganic Analytical and Environmental Chemistry CNRS w Pau (Francja)