Julia Mironenka

Specjalista LC-MS/MS

  • Wykształcenie
    Doktor nauk biologicznych spec. biotechnologia mikrobiologiczna

Specjalista z zamiłowaniem do prowadzenia badań naukowych i poszerzania umiejętności w obszarze wykorzystania innowacyjnych metod i technik analitycznych w pracy. Pod czas realizacji rozprawy doktorskiej wykonywała badania wykorzystując techniki omiczne – proteomika (elektroforezy SDS-PAGE, identyfikacja ekspresji białek na podstawie otrzymanych widm MALDI-TOF/TOF za pomocą ProteinPilot), metabolomika ( HPLC-MS/MS), ocena aktywności antyoksydacyjnej (za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i technik spektrofotometrycznych). Doświadczenie zawodowe zdobywała w laboratoriach o różnych ukierunkowaniach (chemia, toksykologia, mikrobiologia, biofizyka).

Do głównych zainteresowań w branży należy proteomika, bioinformatyka i kryminalistyka – w których poszukuje nowych możliwość i prężnie kształtuje swoją wiedzę.

Więcej informacji: Linkedin ORCID

UMIEJĘTNOŚCI

LC-MS/MS 80%
Proteomika 80%
Mikrobiologia 75%
Biotechnologia 60%

Doświadczenie zawodowe

2021 – aktualnie – LabExperts sp z o.o.

2018 – 2022 – doktorant, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, UŁ.

2017 – 2018 – Instytut Medycyny Pracy im J.Nofera, Zakład Toksykologii i Kancerogenezy, pracownik inżynieryjno-techniczny.

2014 – Laboratorium in-vitro roślin ozdobnych, laborant.

2014 – Diagnostyka sp. z o.o., praktykantka