Rafał Szewczyk

Specjalista LC-MS/MS. Kierownik laboratorium.

  • Wykształcenie
    Doktor mikrobiologii spec. biotechnologia

Doktor nauk biologicznych specjalności mikrobiolgia-biotechnolgia. Jego zainteresowania naukowe są związane z proteomiką i metabolomiką procesów biologicznych; poszukiwaniem, identyfikacją i profilowaniem różnorodnych biomarkerów; nowoczesną diagnostyką mikrobiologiczną oraz biodegradacją ksenobiotyków. W prowadzonych badaniach wykorzystuje przede wszystkim spektrometrię mas połączoną z różnymi technikami separacyjnymi. Ponad to w pracy naukowej wykorzystuje warsztat mikrobiologiczny, biochemiczny i bioinformatyczny. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy ze różnymi spektrometrami mas, technikami separacyjnymi oraz w laboratorium mikrobiologicznym bezpośrednio przyczyniło się do powstania publikacji, patentów oraz wdrożeń metod analitycznych na terenie kraju i za granicą.

Indeks H = 20; Liczba cytowań > 750; Liczba publikacji > 40; Patenty/Licencje – 3
Więcej informacji: ScopusORCIDMendeleyResearchGate

UMIEJĘTNOŚCI

LC-MS/MS 95%
Mikrobiologia 80%
Fotografia/Grafika/Design 70%
Biotechnologia 60%
Informatyka 50%

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2023-teraz
Kierownik laboratorium – LabExperts sp. z o.o.

2020-2023
Kierownik naukowy – LabExperts sp. z o.o.

2017-2020
Kierownik naukowy – DiMedical sp. z o.o.

2013-teraz
Specjalista wsparcia aplikacyjnego – Bioanalytic sp. z o.o.

2009-2012
Support specialist – AB Sciex Polska

1998-2018
Asystent->Adiunkt – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki