Rafał Szewczyk

Rafał Szewczyk

Kierownik naukowy. Specjalista LC-MS/MS.

  • Wykształcenie
    Doktor mikrobiologii spec. biotechnologia

Doktor nauk biologicznych specjalności mikrobiolgia-biotechnolgia. Jego zainteresowania naukowe są związane z proteomiką i metabolomiką procesów biologicznych; poszukiwaniem, identyfikacją i profilowaniem różnorodnych biomarkerów; nowoczesną diagnostyką mikrobiologiczną oraz biodegradacją ksenobiotyków. W prowadzonych badaniach wykorzystuje przede wszystkim spektrometrię mas połączoną z różnymi technikami separacyjnymi. Ponad to w pracy naukowej wykorzystuje warsztat mikrobiologiczny, biochemiczny i bioinformatyczny. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy ze różnymi spektrometrami mas, technikami separacyjnymi oraz w laboratorium mikrobiologicznym bezpośrednio przyczyniło się do powstania publikacji, patentów oraz wdrożeń metod analitycznych na terenie kraju i za granicą.

IF > 100; Indeks H = 15; Liczba cytowań > 400; Liczba publikacji > 40; Patenty/Licencje – 2
Więcej informacji: ScopusORCIDMendeleyResearchGate

UMIEJĘTNOŚCI

LC-MS/MS 95%
MIKROBIOLOGIA 80%
BIOTECHNOLOGIA 70%
INFORMATYKA 40%

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2020-teraz
Kierownik naukowy – LabExperts sp. z o.o.

2017-2020
Kierownik naukowy – DiMedical sp. z o.o.

2013-teraz
Specjalista wsparcia aplikacyjnego – Bioanalytic sp. z o.o.

2009-2012
Support specialist – AB Sciex Polska

1998-2018
Asystent->Adiunkt – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki