Anna Lenartowicz

Anna Lenartowicz

Pracownik laboratoryjny

  • Wykształcenie
    Magister mikrobiologii spec. biotechnologia

Magister Biotechnologii o specjalności biotechnologia mikrobiologiczna. Ukierunkowana na rozwój w branży przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na kilku obszarach, począwszy od mikrobiologicznej biodegradacji ksenobiotyków (łącznie z proteomiką i metabolomiką tych procesów) poprzez produkcję biosurfaktantów przez mikroorganizmy w skali laboratoryjnej, po charakterystykę procesu oczyszczania przeciwciał monoklonalnych w skali półprzemysłowej. Techniki, które wykorzystuje w ramach prowadzonych badań to: wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC/UHPLC), chromatografia preparatywna białek (FPLC) oraz spektrometria mas.

Więcej informacji: ResearchGate

UMIEJĘTNOŚCI

HPLC/UHPLC/FPLC 80%
Biochemia 70%
Mikrobiologia 60%
LC-MS/MS 40%

Doświadczenie zawodowe

2020 – teraz
LabExperts sp. z o.o.
2019 – 2020
Koordynator – Mabion S.A., Dział Badań i Rozwoju
2018 – 2020
Biochemik – Mabion S.A., Dział Badań i Rozwoju
2017 – 2018
Młodszy spec. ds. kwalifikacji i walidacji – Mabion S.A., Dział Zapewnienia Jakości
2016
Microbial Ecology Laboratory, Abertay University Dundee, Szkocja – Praktykantka
2015
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade Belgrad, Serbia – Praktykantka