Adrian Soboń

Specjalista LC-MS/MS

  • Wykształcenie
    Dokotor n. biol., specjalność biotechnologia

Zainteresowanie spektrometrią mas i technikami chromatograficznymi wykazywał od pierwszych lat studiów i od ponad 10 lat stale je rozwija! Obecnie doktor nauk biologicznych, specjalność biotechnologia. Tematyka zrealizowanej przez niego pracy magisterskiej, a następnie doktorskiej dotyczyła mikrobiologicznej degradacji ksenobiotyków wraz z określeniem wpływu badanych związków na zmiany w metabolomie i proteomie mikroskopowych grzybów strzępkowych. Laureat grantu Preludium 7 oraz wykonawca w trzech projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Jego zainteresowania naukowe związane są z zastosowaniem spektrometrii mas w szeroko pojętych badaniach biologicznych, medycznych czy ochronie środowiska. Szczególnie bliskie są mu zagadnienia dotyczące proteomiki i metabolomiki procesów biologicznych.

Indeks H = 6; Liczba publikacji > 14
Więcej informacji: Scopus, Mendeley, Orcid, ResearchGate

Umiejętności

LC-MS/MS 80%
Mikrobiologia 70%
Biotechnologia 50%

Doświadczenie zawodowe:

2020-teraz
Labexperts sp z o.o.