Identyfikacja substancji – co znajduje się w twojej próbce?

Identyfikacja substancji - Poszukujesz odpowiedzi co znajduje się w twojej próbce? - możemy Ci pomóc.

Identyfikacja substancji oparta o techniki LC-MS/MS może obejmować pojedyncze związki lub mieszaniny substancji (więcej). W analizach opieramy się przede wszystkim na zdobytej po wielu latach pracy wiedzy i umiejętnościach. Do analiz wykorzystujemy pełne zaplecze laboratoryjne służące przygotowaniu próbki oraz spektrometrię mas w wysokiej rozdzielczości (wyposażenie).

Stosujemy różne algorytmy pracy zależnie od tego z jakim materiałem mamy da czynienia oraz jakie zadanie analityczne jest do rozwiązania. Wykorzystujemy metody DDA (IDA) lub DIA (SWATH) lub celowane podejście (np. MRMhr) jeżeli wiemy czego możemy się spodziewać. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować metabolity i produkty reakcji chemicznych, zanieczyszczenia substancji i preparatów biologicznych i chemicznych oraz wykonać profilowanie serii próbek w celu zbadania kinetyki przemian.

KOSZT USŁUGI

Koszt usługi ustalamy indywidualnie. Na finalny koszt wpływa wiele czynników wiązanych z naturą samej próbki oraz oczekiwaniami klienta. Cena jest zatem uzależniona m.in. od stopnia skomplikowania procedury przygotowania próbki, zakresu i liczby analiz etc.

Usługa obejmuje (zależnie od indywidualnych ustaleń):

W zależności od matrycy i substancji badanych.

Zastosowanie analiz LC-MS/MS wysokiej rozdzielczości wykorzystaniem eksperymentów DDA (IDA) lub DIA (SWATH) oraz oprogramowania wspomagającego tworzenie celowanych metod przesiewowych.

Analiza wyników obejmuje:

  • wyszukanie i identyfikację substancji poszukiwanych, interpretację widm MS/MS i zaproponowanie wzoru strukturalnego.
  • analizy porównawcze serii próbek np. PCA,
  • profilowanie analitów w seriach próbek

Opracowanie wyników w formie czytelnych raportów.