Identyfikacja substancji – co znajduje się w twojej próbce?

Identyfikacja substancji - Poszukujesz odpowiedzi co znajduje się w twojej próbce? - możemy Ci pomóc.

Identyfikacja substancji oparta o techniki LC-MS/MS może obejmować pojedyncze związki lub mieszaniny substancji (więcej). W analizach opieramy się przede wszystkim na zdobytej po wielu latach pracy wiedzy i umiejętnościach. Do analiz wykorzystujemy pełne zaplecze laboratoryjne służące przygotowaniu próbki oraz spektrometrię mas w wysokiej i niskiej rozdzielczości (wyposażenie). Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować metabolity i produkty reakcji chemicznych, zanieczyszczenia substancji i preparatów biologicznych i chemicznych oraz wykonać profilowanie serii próbek w celu zbadania kinetyki przemian.

KOSZT USŁUGI

Koszt usługi ustalamy indywidualnie. Na finalny koszt wpływa wiele czynników wiązanych z naturą samej próbki oraz oczekiwaniami klienta. Cena jest zatem uzależniona m.in. od stopnia skomplikowania procedury przygotowania próbki, zakresu i liczby analiz etc.

Usługa obejmuje (zależnie od indywidualnych ustaleń):

W zależności od matrycy i substancji badanych.

Wykorzystanie metod LC-MS/MS w wysokiej rozdzielczości lub/i niskiej z wykorzystaniem eksperymentów IDA typu „full scan”, „Precursor Ion”. Neutral Loss”, „pMRM” oraz oprogramowania wspomagającego tworzenie metod przesiewowych.

Analiza wyników obejmuje:

  • wyszukanie i identyfikację substancji poszukiwanych, interpretację widm MS/MS i zaproponowanie wzoru strukturalnego.
  • analizy porównawcze serii próbek np. PCA,
  • profilowanie analitów w seriach próbek

Opracowanie wyników w formie czytelnych raportów.