Zespół

LUDZIE

Zespół laboratorium stanowią osoby pracujące w zlokalizowanym na terenie Łodzi laboratorium spektrometrii mas. Firma specjalizuje się w analityce LC-MS/MS zarówno ilościowej jak i jakościowej, opracowywaniu procedur związanych z  przygotowaniem próbki oraz prowadzeniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych i naukowych w szczególności skupiając się na zastosowaniu w nich spektrometrii mas.

Sumaryczne podsumowanie doświadczenia zespołu:

  • Kilkadziesiąt publikacji naukowych (indeks H > 45)
  • Patenty/licencje (4)
  • Kierownicy lub wykonawcy projektów naukowych (> 15)
  • Wdrożenia metod analitycznych (> 70)
  • Prowadzone szkolenia (> 175)