Selektywna, czuła i wiarygodna analiza ilościowa sterydów anabolicznych w moczu dzięki połaczęniu spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości (HR-MS/MS) z metodami fragmentacji EAD i CID.

 

Selektywna, czuła i wiarygodna analiza ilościowa sterydów anabolicznych w moczu dzięki połaczęniu spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości (HR-MS/MS) z metodami fragmentacji EAD i CID.

Anna Lenartowicz (1), Julia Mironenka (1), Adrian Soboń (1,2), Rafał Szewczyk (1,2), Katarzyna Krupczyńska-Stopa (1,2), Maciej Stopa (2), Andrzej Kwaśnica (3)

1 – LabExperts sp. z o. o., Gdańsk; 2 – Bioanalytic sp. z o. o., Gdańsk; 3 – Lab4Tox sp. z o. o., Wrocław

Abstrakt

Sterydy anaboliczno-androgenne (SAA), potocznie nazywane anabolikami, to grupa naturalnych i syntetycznych związków, które naśladują działanie endogennego testosteronu. Pobudzają receptory androgenowe, przyczyniając się z jednej strony do wzrostu masy i siły mięśniowej, a z drugiej do redukcji tkanki tłuszczowej. Chociaż stosowanie SAA w sporcie jest zakazane, nadal są one najbardziej nadużywaną klasą środków dopingujących. Obecnie skanowanie MRM stanowi złoty standard w analizach ilościowych przeprowadzanych techniką LC-MS/MS. Niestety, efekty matrycowe prowadzić mogą do zafałszowania wyników. W celu przezwyciężenia problemów wynikających z niewystarczającej specyficzności analiz na urządzeniach niskiej rozdzielczości, wykorzystano spektrometr mas wysokiej rozdzielczości do opracowania czułej i selektywnej metody ilościowego oznaczania 28 SAA w moczu. Spektrometria mas wysokiej rozdzielczości (HRMS) oferuje laboratoriom analitycznym potężne narzędzie do wykrywania substancji aktywnych i pewnej ich identyfikacji przy użyciu danych opartych na defekcie masy jonów prekursorowych i fragmentacyjnych, rozkładu izotopowego, wraz z równoległym dopasowaniem do biblioteki widm fragmentacyjnych. Procedura przygotowania próbki moczu obejmowała ekstrakcję do fazy stałej (SPE) poprzedzoną hydrolizą enzymatyczną. Substancje anaboliczne analizowano z wykorzystaniem spektrometru mas ZenoTOF 7600 (Sciex) sprzężonego z chromatografem cieczowym ExionAC (Sciex). Skanowanie prowadzono w trybie sMRMHR w celu uzyskania wysokiej czułości z zastosowaniem dwóch trybów fragmentacji: CID oraz EAD. Technologia EAD jest alternatywnym do CID sposobem fragmentacji związków, który umożliwia uzyskanie bogatszego widma fragmentacyjnego, a tym samym dostarcza unikalnych jonów fragmentacyjnych, które później mogą być pomocne w analizie. Dodatkowo, wykorzystanie innowacyjnej pułapki jonów “Zeno” przed analizatorem czasu przelotu prowadzi do uzyskania widm fragmentacyjnych o lepszej jakości i intensywności sygnałów. Opracowana metoda LC-MS/MS charakteryzuje się nie tylko wysoką czułością, ale poprzez zastosowanie urządzenia HRMS oferuje dodatkowe czynniki potwierdzające obecność związku, takie jak defekt masy dla jonów prekursorowych i fragmentacyjnych, rozkład izotopowy czy porównanie z biblioteką.

.

Pobierz PDF

< Powrót

Zleć badanie