Mikropróbkowanie i spektrometria mas w nowoczesnym laboratorium analitycznym

 

Mikropróbkowanie i spektrometria mas w nowoczesnym laboratorium analitycznym.

Julia Mironenka1,2

 1LabExperts Sp. z o.o., Gdańsk, 2Bioanalytic Sp. z o.o., Gdańsk

Abstrakt

1LabExperts Sp. z o.o., Gdańsk.

Krew ludzka stanowi jeden z podstawowych materiałów biologicznych poddawanych analizie na obecność substancji endogennych i egzogennych, zarówno pozytywnie jak i negatywnie wpływających na organizm człowieka. Pobieranie krwi na bibułę zainicjowano w latach 60-tych XX wieku. Analizę suchej kropli krwi DBS – ang. dried blood spot) prowadzono i prowadzi się na potrzeby badań przesiewowych noworodków pod kątem chorób wrodzonych. Niestety DBS nie pozwala na pobranie próbki i wiarygodne przeprowadzanie oznaczeń ilościowych – a właśnie oznaczeń ilościowych, z osiąganiem limitów oznaczalności na poziomie ppm, ppq, oczekuje współczesna analiza farmaceutyczna, diagnostyka medyczna, medycyna spersonalizowana. Intensywne prace badawcze zaowocowały próbnikami pozwalającymi na ilościowe pobieranie mikro-objętości płynów ustrojowych. Nie byłoby sukcesu mikropróbkowania objętościowego (z ang. VAMS – Volumetric Absorptive Microsampling) bez rozwoju instrumentalych technik analitycznych, na przykład spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową (LC-MS/MS).  Wzrost ilości publikacji naukowych i komercyjnie dostępnych analiz z wykorzystaniem VAMS i LC-MS/MS wskazuje, że jest to przyszłość i nowe otwarcie w analizie materiału biologicznego.

Prace badawczo – rozwojowe prowadzone w naszym laboratorium wykazały, że połączenie VAMS i LC-MS/MS jest bardzo dobrym narzędziem do ilościowego monitorowania stężenia wybranych leków kardiologicznych w krwi ludzkiej oraz związków psychoaktywnych z tzw. listy DRUID (z ang. Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines). W trakcie rozwoju i walidacji metod przygotowania próbek i analizy LC-MS/MS, wykazaliśmy, że nawet tylko 20 ul krwi to wystarczająca ilość, aby przeprowadzić ilościową analizę substancji w sposób dokładny, precyzyjny, specyficzny osiągając niski poziomy oznaczalności.

W trakcie prezentacji omówione zostaną inne ciekawe zastosowania VAMS i LC-MS/MS służące monitoringowi zdrowia człowieka.

< Powrót