Analiza ilościowa i jakościowa QTOF

PODSTAWOWE INFORMACJE


 • TYTUŁ Analiza ilościowa i jakościowa QTOF
 • KATEGORIA Szkolenie LC-MS/MS
 • LOKALIZACJA Łódź
 • CZAS SZKOLENIA 3 dni
 • LICZBA UCZESTNIKÓW do 5 osób
 • APARATURA SCIEX QTOF LC-MS/MS

OPIS SZKOLENIA

Analiza jakościowa i ilościowa QTOF – szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów wykorzystujących systemy LC-MS/MS wysokiej rozdzielczości (HR) do analiz jakościowych i ilościowych. W trakcie szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Kalibracja spektrometru typu QTOF
 • Metody celowane i niecelowane
 • Analiza ilościowa (TOF MS, MRMhr)
 • Analiza jakościowa i ilościowa – metodyka DDA (IDA) vs DIA (SWATH)
 • Oprogramowanie i jego wykorzystanie w analizie danych wysokiej rozdzielczości
 • Raportowanie wyników

Celem szkolenia jest przedstawienie użytkownikom możliwości systemu LC-HR-MS/MS (QTOF) w analizie ilościowej i jakościowej. Wskazanie zalet wysokiej rozdzielczości w identyfikacji lub potwierdzeniu obecności substancji w próbce a także mocnych stron nowoczesnych systemów QTOF w równoległej analizie ilościowej.

Program szkolenia

Część teoretyczna

 • Zasada działania i możliwości systemu QTOF
 • Porównanie typowych procedur analitycznych i ich zastosowanie
 • Analiza celowana i ilościowa (TOF MS vs MRMhr)
 • Metodyka DDA (IDA) vs DIA (SWATH)
 • Oprogramowanie wspomagające – Molecule Profiler, ACD Labs, MarkerView
 • Ogólne zasady fragmentacji związków

Cel – opracowanie metod do analizy ilościowej, potwierdzenia lub poszukiwania metabolitów znanej substancji, ogólna charakterystyka próbki.

Część praktyczna:

 • Stworzenie i optymalizacja metody celowanej MRMhr
 • Stworzenie i optymalizacja metody niecelowanej IDA
 • Stworzenie i optymalizacja metody niecelowanej SWATH
 • Akwizycja danych (na noc)

Cel – analiza ilościowa, potwierdzenie obecności lub identyfikacja metabolitów znanej substancji, ogólna charakterystyka próbki (identyfikacja związków występujących w próbce), profilowanie.

Część praktyczna:

 • Analiza ilościowa – TOF MS vs MRMhr
 • Metody przeszukiwania i analizy danych
 • Dane IDA vs SWATH
 • Manualne wyszukiwanie i identyfikacja
 • Zautomatyzowane wyszukiwanie i identyfikacja – SciexOS, bazy danych
 • Molecule Profiler, MarkerView
 • Podsumowanie i dyskusja

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu – skontaktuj się z nami.