PODSTAWOWE INFORMACJE


 • TYTUŁ CardioCarePack - pakiet nowoczesnych rozwiązań w terapii monitorowanej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wspierający rozwój medycyny spersonalizowanej
 • NUMER PROJEKTU POIR.01.01.01-00-1196/19
 • KATEGORIA Projekt B+R
 • WYKONAWCY LabExperts sp. z o.o.; Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej na Wydziale Farmaceutycznym, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • LATA REALIZACJI 2020-2023
 • KLASYFIKACJA OECD Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.
 • LOKALIZACJA Gdańsk, Łódź

Konsorcjum LabExperts sp. z o.o. i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich CardioCarePack – pakiet nowoczesnych rozwiązań w terapii monitorowanej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wspierający rozwój medycyny spersonalizowanej.

Celem projektu jest innowacyjna i spersonalizowana terapia arytmii serca. Zaplanowane prace B+R obejmą opracowanie innowacyjnego w skali kraju pakietu metod pozwalających na precyzyjne i skuteczne oznaczanie stężeń leków stosowanych w terapii arytmii serca oraz narzędzie teleinformatycznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 905 836,43 PLN

Przedmiot i tło projektu

W ramach projektu przeprowadzimy prace B+R dotyczące opracowania innowacyjnego w skali kraju pakietu rozwiązań. W rezultacie uzyskamy możliwość precyzyjnego i skutecznego oznaczania stężeń leków stosowanych w terapii arytmii serca (ang TDM, therapeutic drug monitoring – więcej informacji – 1, 2). TDM definiuje się jako działanie mające na celu optymalizację farmakoterapii u indywidualnego chorego. Monitorowanie opiera się o pomiar stężenia leku we krwi, zasady farmakokinetyki i kryteria farmakodynamiczne.

Aktualnie, terapia arytmii serca obejmuje schematy nasycania lekami uwzględniające głównie masę ciała pacjenta. Rzadko uwzględnia się również funkcję nerek i wątroby. W przeciwieństwie do powyższych nie bierze się pod uwagę metabolizmu chorego. Parametr ten bywa kluczowy dla leków antyarytmicznych cechujących się wąskim indeksem terapeutycznym. W wyniku tego wyznaczenie zbyt małej dawki leku będzie się wiązało z brakiem efektu terapeutycznego, który może prowadzić do stanów zagrożenia życia. Zbyt duże wysycenie krwi lekiem może skutkować jego akumulacją. Prowadzi to z kolei do pogorszenia funkcji wątroby i niewydolności nerek. W chwili obecnej, TDM przybiera na znaczeniu w perspektywie liczby zachorowań na arytmię serca. Problem ten w Polsce szacowany jest na ok. 0,8 mln os. a w Europie na ok. 13 mln os.

Zadania w projekcie

Projekt rozpoczynamy od VI TRL. W ramach zaplanowanych prac zrealizujemy 5 zadań, które pozwolą nam osiągnąć IX TRL. W wyniku tego osiągniemy pełną gotowość do komercjalizacji.

Rezultat projektu
 • Spersonalizowana diagnostyka medyczna prowadząca do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów.
 • Usługa wysoko dostępna – wykorzystanie suchej krwi włośniczkowej, którą pacjent pobierze w domu.
 • Oprogramowanie, które będzie wspierało lekarza w podejmowaniu decyzji podczas farmakoterapii.
 • Dostęp do danych z historii choroby przez lekarza i pacjenta.
Grupy docelowe

Wyniki prac skomercjalizujemy w postaci usług diagnostycznych jako podwykonawca sieci laboratoriów analitycznych, realizujących zadania dla podmiotów opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe

Terapia monitorowania stężenia leku, arytmia, terapia arytmii serca, leki antyarytmiczne, migotanie przedsionków, medycyna spersonalizowana, indeks terapeutyczny.