Analiza jakościowa – QTRAP vs QTOF

PODSTAWOWE INFORMACJE


 • TYTUŁ Analiza jakościowa - QTRAP vs QTOF
 • KATEGORIA Szkolenie LC-MS/MS
 • LOKALIZACJA Łódź
 • CZAS SZKOLENIA 3 dni
 • LICZBA UCZESTNIKÓW do 5 osób
 • APARATURA SCIEX QTRAP & QTOF LC-MS/MS

OPIS SZKOLENIA

Analiza jakościowa QTRAP vs QTOF – szkolenie jest skierowane do osób wykonujących w swoich pracach badawczych analizy związane z identyfikacją substancji lub poszukiwaniem metabolitów. Szkolenie obejmuje przedstawienie podstawowych różnic w zastosowaniu oraz porównanie możliwości urządzeń QTRAP oraz QTOF w analizie jakościowej. Poza sesją teoretyczną, uczestnicy przejdą kurs tworzenia i optymalizacji metod DDA (IDA) (QTRAP & QTOF) oraz DIA (SWATH) (QTOF). Analiza i porównanie wyników przeprowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania SciexOS, MarkerView, LightSight oraz MoleculeProfiler.

Program szkolenia

Część teoretyczna

 • Zasada działania systemów MS/MS
 • Różnice i możliwości QTRAP i QTOF
 • Porównanie typowych procedur analitycznych i ich zastosowanie
 • Metodyka DDA (IDA) vs DIA (SWATH)
 • Oprogramowanie wspomagające – LightSight, Molecule Profiler, ACD Labs, MarkerView
 • Ogólne zasady fragmentacji związków

Cel – opracowanie metod do poszukiwania metabolitów znanej substancji.

QTRAP

 • Stworzenie przesiewowych metod IDA (pMRM, Prec/NL, EMS
 • Optymalizacja metody LC-MS/MS IDA
 • Akwizycja danych

QTOF

 • Stworzenie i optymalizacja metody LC-MS/MS IDA i SWATH
 • Akwizycja danych

Cel – identyfikacja i profilowanie metabolitów znanej substancji

Analiza danych QTRAP

 • Manualne wyszukiwanie i identyfikacja
 • LightSight, MarkerView

Analiza danych QTOF

 • Metody przeszukiwania i analizy danych
 • Manualne wyszukiwanie i identyfikacja
 • IDA vs SWATH
 • Zautomatyzowane wyszukiwanie i identyfikacja – SciexOS, bazy danych
 • Molecule Profiler, MarkerView

Podsumowanie i dyskusja

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu „Analiza jakościowa QTRAP vs QTOF” – skontaktuj się z nami.