Analiza jakościowa – QTRAP vs QTOF

PODSTAWOWE INFORMACJE


 • TYTUŁ Analiza jakościowa - QTRAP vs QTOF
 • KATEGORIA Szkolenie LC-MS/MS
 • LOKALIZACJA Łódź
 • CZAS SZKOLENIA 2 dni
 • LICZBA UCZESTNIKÓW 4-6 osób
 • APARATURA Sciex QTRAP & QTOF LC-MS/MS

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do osób wykonujących w swoich pracach badawczych analizy związane z identyfikacją substancji lub poszukiwaniem metabolitów. Szkolenie obejmuje przedstawienie podstawowych różnic w zastosowaniu oraz porównanie możliwości urządzeń QTRAP oraz QTOF. Poza krótką sesją teoretyczną, uczestnicy przejdą kurs tworzenia oraz optymalizacji metod na obu urządzeniach. Analiza i porównanie wyników przeprowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania LightSight oraz MetabolitePilot.

Program szkolenia

Część teoretyczna

 • Zasada działania
 • Różnice i możliwości QTRAP i QTOF
 • Porównanie typowych procedur analitycznych i ich zastosowanie
 • LightSight vs. MetabolitePilot
 • Metodyka IDA

Część praktyczna

QTRAP

 • Stworzenie i optymalizacja metody pMRM
 • Stworzenie metody LC
 • Stworzenie przesiewowych metod IDA
 • Optymalizacja metody LC-MS/MS IDA

QTOF

 • Stworzenie i optymalizacja metody LC-MS/MS IDA
 • Akwizycja danych
 • Stworzenie i optymalizacja metod przeszukiwania i analizy danych
 • Analiza danych (LightSight & MetabolitePilot oraz analiza manualna)
 • Porównanie wyników

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu – skontaktuj się z nami.