Opracowanie metody LC-MS/MS

Doświadczony partner w branży analizy LC-MS/MS

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem analizy ilościowej, jakościowej lub mieszanych za pomocą metod analitycznych LC-MS/MS ale brakuje Państwu takich możliwości z powodu brak sprzętu, „know-how” lub poszukiwany jest zespół wykonujący analizę do projektu – to znaleźliście się we właściwym miejscu. Pracujemy na sprzęcie o wysokiej czułości, szybkości i specyficzności. Nasz zespół stanowi grono specjalistów z wszechstronnym doświadczeniem w branży. Zespół LabExperts brał udział w wielu projektach naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniach komercyjnych. Do opracowania nowej metody i wykonania analiz podchodzimy indywidualnie i rzeczowo:

  • W pierwszym etapie poznajemy Państwa wymagania – aby dostosować oczekiwania do możliwości;
  • Kolejno sformujemy i zatwierdzimy ramy współpracy, zapewniając dochowanie tajemnicy podpisując umowę o zachowaniu poufności (NDA);
  • Wspólnie zaplanujemy, a ze swojej strony dotrzymamy terminów realizacji wyznaczonych zadań;
  • Wykonamy wstępne badania, po których podejmiemy wspólnie decyzję czy i w jakim zakresie kontynuujemy rozwój metod;
  • Zajmiemy się opracowaniem procedury przygotowania próbek;
  • Dobierzemy najlepsze parametry dla metody analitycznej LC-MS/MS;
  • Metoda analityczna wraz z procedurą przygotowania próby zostaną zwalidowane zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi i normami lub na potrzeby Państwa ustalimy wymagane kryteria i zakresy akceptacji;
  • Wykonamy analizy LC-MS/MS serii próbek;
  • Na każdym wymaganym etapie dostarczymy wyniki w formie czytelnych raportów;
  • Ocenimy możliwość i pomożemy w transferze metody do Państwa laboratorium.

Wycena oraz ramy współpracy zawsze ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu opracowania. Wpływa na to nakład pracy oraz stopień skomplikowania rozwoju procedury przygotowania prób i metody analitycznej oraz rutynowej analityki. Na cenę końcową składają się z reguły trzy oddzielnie wyceniane elementy: koszt badań wstępnych, walidacja metody oraz koszt analizy jednej próbki w ramach serii analiz.

Nie przebijaj głową muru – pomożemy Ci osiągnąć cel!

Zapraszamy do współpracy!