Shotgun lipidomics

Choć metodyka „shotgun lipidomics” jest obarczona pewnymi ograniczeniami oraz ryzykiem „nadinterpretacji” wyników dostarcza olbrzymie ilości informacji na temat profilu lipidowego badanych próbek.
Poniżej przykładowa analiza PCA w trybie jonizacji ujemnej surowic zwierząt żywionych różnymi wariantami suplementowanego pokarmu oraz uśredniony profil klas lipidów oraz fosfoetanoloamin (PE). Do analiz wzięto tylko i wyłącznie sygnały potwierdzone widmem MS/MS co zawęziło uzyskane do „raptem” ponad 5000 tysięcy sygnałów w jonizacji ujemnej oraz ponad 1100 w jonizacji dodatniej…

Shotgun lipidomics - Seperacja próbek w przestrzeni PCA.

Rys. 1. Seperacja próbek w przestrzeni PCA.

Shotgun lipidomics - Separacja zidentyfikowanych lipidów w przestrzeni PCA.

Rys. 2. Separacja zidentyfikowanych lipidów w przestrzeni PCA.

Shotgun lipidomics - Przykładowe profilowanie kardiolipiny 64:8 (FA 16) i 68:8 (FA 16).

Rys. 3. Przykładowe profilowanie kardiolipiny 64:8 (FA 16) i 68:8 (FA 16).

Shotgun lipidomics - Uśredniony profil klas lipidów oraz przykładowo fosfoetanoloamin (PE) we wszystkich próbkach.

Rys. 4. Uśredniony profil klas lipidów oraz przykładowo fosfoetanoloamin (PE) we wszystkich próbkach.