Shotgun lipidomics

Shotgun lipidomics - wykonujemy analizy komercyjne z dowolnego materiału biologicznego. Opracowujemy wyniki w formie czytelnych raportów.

Choć metodyka „shotgun lipidomics” jest obarczona pewnymi ograniczeniami oraz ryzykiem „nadinterpretacji” wyników dostarcza olbrzymich ilości informacji na temat profilu lipidowego badanych próbek. Po więcej informacji o tego typu analizach zapraszamy m.in. tutaj.

W metodyce „shotgun lipidomics” wykorzystujemy selektywne skanowanie MS/MS oraz inteligentne oprogramowanie. Na podstawie widma fragmentacyjnego jesteśmy w stanie zidentyfikować  poszczególne lipidy, przypisać je do klas, wykonać względne profilowanie lub względną analizę ilościową. Ponad to wykonujemy analizy PCA oraz testy T w seriach próbek by finalnie przedstawić wyniki w formach raportów zawierających sumaryczne wykresy i tabele.

Powyżej prezentujemy przykładowe analiza PCA w trybie jonizacji ujemnej surowic zwierząt żywionych różnymi wariantami suplementowanego pokarmu oraz uśredniony profil klas lipidów oraz fosfoetanoloamin (PE). Do analiz wzięto tylko i wyłącznie sygnały potwierdzone widmem MS/MS co zawęziło uzyskane do „raptem” ponad 5000 tysięcy sygnałów w jonizacji ujemnej oraz ponad 1100 w jonizacji dodatniej…

Potrzebujesz tego typu analiz – dobrze trafiłeś – skontaktuj się z nami.

KOSZT USŁUGI

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania procedury przygotowania próbki, zakresu i liczby analiz.

Usługa obejmuje (zależnie od indywidualnych ustaleń):

W zależności od matrycy – krew, surowica, komórki, tkanki etc. Posiadamy sprawdzone procedury i narzędzia do dezintegracji materiału oraz ekstrakcji.

Wykorzystanie metod LC-MS/MS IDA typu „full scan”/”Precursor Ion”/”Neutral loss” wraz ze zbieraniem widm MS/MS.

Analiza wyników obejmuje:

  • wyszukanie i identyfikację substancji poszukiwanych, interpretację widm MS/MS, profilowanie etc. w oprogramowaniu LipidView (Sciex).
  • analizy porównawcze serii próbek np. PCA,
  • profilowanie analitów w seriach próbek

Opracowanie wyników w formie czytelnych raportów.