Zaawansowana optymalizacja metod ilościowych i jakościowych LC-MS/MS

PODSTAWOWE INFORMACJE


  • TYTUŁ Zaawansowana optymalizacja metod ilościowych i jakościowych LC-MS/MS
  • KATEGORIA Szkolenie LC-MS/MS
  • LOKALIZACJA Łódź
  • CZAS SZKOLENIA 3 dni
  • LICZBA UCZESTNIKÓW do 4 osób
  • APARATURA Sciex QTRAP LC-MS/MS

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. W trakcie szkolenia poruszane są trzy zagadnienia:

  • Kalibracja urządzenia (kwadrupole, pułapka jonowa)
  • Optymalizacja metod ilościowych
  • Optymalizacja metod jakościowych

Celem szkolenia jest przedstawienie użytkownikom zaawansowanych możliwości systemu LC-MS/MS (QTRAP) w celu uzyskania możliwie najniższych limitów detekcji przy możliwie jak największej selektywności.

Program szkolenia

Część teoretyczna – prezentacja

Część praktyczna

• kalibracja urządzenia
– Q1 i Q3 – rozdzielczość, m/z
– pułapka jonowa – izolacja i kształt sygnału, rozdzielczość, m/z

• analiza ilościowa – optymalizacja metod MS/MS:
– tworzenie par MRM – automatyczne, semi-automatyczne, manualne,
– optymalizacja par MRM – semi-automatyczna i manualna,
– optymalizacja źródła jonów – tryb FIA vs. metoda „constant flow”
– gazy i źródło
– DP, EP, CE, CXP

LC:

– gradient vs. izokrat – oczywiste i nieoczywiste ważne elementy metod
– autosampler – czy i co wpływa na zmniejszenie problemów z metodą LC-MS/MS
– wpływ matrycy – niwelowanie efektu, standardy wewnętrzne etc.

• sekwencja analiz ilościowych na noc

• analiza ilościowa – obróbka i analiza danych, raportowanie
– MultiQuant – wpływ ustawień na wynik: algorytmy integracji danych, wygładzanie sygnału, ważenie etc.

• analiza jakościowa – optymalizacja metod MS/MS
– fragmentacja związków – cel i klucz do poprawnego ustawienia metody – prezentacja
– metodyka IDA – ustawienia filtrów IDA; metody celowane (MRM), semi-celowane (Prec, NL), niecelowane (EMS); metody IDA z polarity switching (+/-),

LC-MS/MS
– optymalizacja metod strzykawkowych,
– optymalizacja metod FIA,
– optymalizacja metod gradientowych

• sekwencja analiz jakościowych na noc

• analiza danych jakościowych
– wykorzystanie możliwości oprogramowania – Analyst, PeakView, MarkerView,
– interpretacja widm masowych wytypowanych metabolitów,
– raportowanie i opisywanie wyników jakościowych

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu – skontaktuj się z nami.