Podstawowe szkolenie LC-MS/MS

PODSTAWOWE INFORMACJE


 • TYTUŁ Podstawowe szkolenie LC-MS/MS
 • KATEGORIA Szkolenie LC-MS/MS
 • LOKALIZACJA Łódź
 • CZAS SZKOLENIA 3 dni
 • LICZBA UCZESTNIKÓW 4-6 osób
 • APARATURA Sciex QTRAP LC-MS/MS

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje podstawy teoretyczne spektrometrii mas oraz zapoznanie z podstawową obsługą urządzenia i jest skierowane przede wszystkim do osób rozpoczynających pracę na urządzeniach LC-MS/MS lub pragnących zapoznać się z tą techniką analityczną. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zasady tworzenia oraz optymalizacji metod ilościowych oraz jakościowych, procedury i cele kalibracji urządzenia oraz zasady utrzymania czystości pracy spektrometru mas.

Program szkolenia

Część teoretyczna – prezentacja

 • Podstawy teoretyczne
 • Źródła jonów
 • Analizatory masowe
 • Podstawowe typy skanowania
 • Detekcja
 • Zastosowanie

Część praktyczna

 • Tryby skanowania – przegląd na urządzeniu (w trybie manual tune) – Q1, Q3 MS, MS2, MRM, Prec, MS3
 • Analiza ilościowa – tworzenie i optymalizacja metod MS:
  – pary MRM
  – gazy i źródło jonów
  – DP, EP, CE, CXP
 • LC
  – kolumna
  – gradient
  – autosampler
 • Sekwencja analiz ilościowych na noc
 • Analiza ilościowa – obróbka i analiza danych, raportowanie – MultiQuant
 • Analiza jakościowa – tryby pułapkowe, kwadrupolowe, metody mieszane, IDA
 • Sekwencja analiz jakościowych na noc
 • Analiza danych jakościowych
 • Kalibracja urządzenia – Q1 i Q3 (rozdzielczość i masa), LIT (masa)
 • Czyszczenie źródła jonów – sonda, exhaust, płytka gazu kurtynowego, orifice

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu – skontaktuj się z nami.