Podstawowe szkolenie LC-MS/MS

PODSTAWOWE INFORMACJE


 • TYTUŁ Podstawowe szkolenie LC-MS/MS
 • KATEGORIA Szkolenie LC-MS/MS
 • LOKALIZACJA Łódź
 • CZAS SZKOLENIA 3 dni
 • LICZBA UCZESTNIKÓW do 5 osób
 • APARATURA SCIEX QTRAP & QTOF LC-MS/MS

OPIS SZKOLENIA

Podstawowe szkolenie LC-MS/MS obejmuje podstawy teoretyczne spektrometrii mas oraz zapoznanie z podstawową obsługą urządzenia. Podstawowe szkolenie LC-MS/MS jest skierowane przede wszystkim do osób rozpoczynających pracę na urządzeniach LC-MS/MS lub pragnących zapoznać się z tą techniką analityczną. W czasie szkolenia przedstawione zostaną:

 • zasady tworzenia oraz optymalizacji metod ilościowych oraz jakościowych na urządzeniach niskiej (potrójny kwadrupol, QTRAP) i wysokiej rozdzielczości (QTOF),
 • podstawowe funkcjonalności oprogramowania,
 • procedury i cele kalibracji urządzenia,
 • zasady utrzymania czystości pracy spektrometru mas.

Podstawowe szkolenie LC-MS/MS - program

Zajęcia teoretyczne:

 • Wprowadzenie do LC
 • Wstęp do spektrometrii mas (podstawy)
 • Analiza ilościowa.

Część praktyczna:

QTRAP:

 • tryby skanowania QTRAP na urządzeniu – Q1, , MS2, MRM, pokazanie i omówienie na przykładzie wybranego pestycydu widma fragmentacyjnego i jego szlaku fragmentacji.
 • tworzenie par MRM (manualnie, semi-automatycznie, automatycznie).
 • optymalizacja parametrów źródła jonów –T-conector
 • wyjaśnienie głównych parametrów związanych z LC (dobór kolumny, gradient vs izokrat, autosampler)
 • ustawienie i optymalizacja metody LC-MS/MS

QTOF:

 • manualna i automatyczna optymalizacja MRMHR
 • parametry źródła jonów i LC (transfer z metody opracowanej powyżej)

Sekwencja analiz ilościowych na obydwu urządzeniach.

Analiza ilościowa:

 • obróbka i analiza danych,
 • raportowanie – Sciex OS (QTRAP, QTOF).
 • omówienie rodzajów algorytmów integracji (MQ4, autopeak) oraz parametrów integracji.
 • samodzielne dobranie parametrów integracji i wykreślenie krzywych wzorcowych.
 • samodzielna analiza danych i generowanie raport z analiz.

Analiza jakościowa:

Wstęp teoretyczny – wprowadzenie do analizy jakościowej:

 • tryby qwadrupolowe (Prec/NL),
 • tryby pułapkowe (EMS, EPI, MS3),
 • tryby QTOF (TOF MS, TOF MS/MS)
 • metody mieszane,
 • analiza celowana vs niecelowana,
 • DDA (IDA) – omówienie tworzenia metod,

Część praktyczna:

 • stworzenie metod jakościowych na QTRAP (Prec-IDA, MRM-IDA), pozostałe parametry (LC, źródło jonów) jak w dniu poprzednim,
 • LightSight – omówienie działania, stworzenie multimetody MRM-IDA dla wybranego pestycydu i analiza próbek (noc).
 • QTOF – stworzenie metody IDA, pozostałe parametry (LC, źródło jonów) jak w dniu poprzednim.

Sekwencja analiz jakościowych na noc.

Analiza danych jakościowych:

QTRAP:

 • omówienie wyników Prec-IDA, MRM-IDA – co widzimy w różnych typach skanowania MS i MS/MS. Manualny przegląd danych oraz poprzez IDA Explorer (SciexOS).
 • Analiza wyników w LightSight, porównanie np. z Prec-IDA – zalety/wady

QTOF:

 • poszukiwanie potencjalnie obecnych w próbie związków,
 • manualne porównanie próbek blank vs próba badana,
 • manualnie poprzez ekstrakcję XIC (po wzorze sumarycznym),
 • Formula finder – wyprowadzenie wzory sumarycznego na danych TOF MS i weryfikacja fragmentacji na danych TOF MS/MS
 • przeszukiwanie w trybie IDA Explorer – zastosowanie filtrów: podobieństwa, rozkładu izotopowego, defektu masy,
 • przeszukiwanie baz danych,
 • Molecule Profiler – pokazanie możliwości oprogramowania na wybranym przykładzie pestycydu,

Kalibracja urządzeń:

 • rozdzielczość, stosunek masy do ładunku, intensywność,
 • Q1 i Q3, LIT (MS i MS/MS), TOF MS i TOF-MS/MS
 • automatyka vs manualna kalibracja,

Przykłady zastosowania LC-MS/MS
Podsumowanie
Dyskusja

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu – skontaktuj się z nami.