II etap projektu zakończony

Główne zagadnienia II etapu projektu CardioCarePack obejmowały: pozyskanie i wdrożenie wiedzy w zakresie pobierania ilościowego materiału (krwi włośniczkowej) nanoszonego na sorbent, określenie warunków transportu i przechowywania oraz opracowanie i walidację procedury ekstrakcji i oznaczania ilościowego leków antyarytmicznych z krwi włośniczkowej zbieranej na sorbencie. Choć krew sama w sobie jak i niewielka ilość materiału (20 ul) była wyzwaniem w przypadku każdego testowanego parametru uzyskano finalnie satysfakcjonujące wyniki. Cieszy nas to tym bardziej, że na podstawie danych literaturowych, punkty krzywych do oznaczeń ilościowych zarówno w surowicy jak i krwi włośniczkowej pobranej na sorbent dobrano w etapie II tak, aby pokrywały zakresy terapeutyczne badanych leków i ich metabolitów. Podsumowanie parametrów walidacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Na podstawie badanych parametrów klimatycznych wyznaczono optymalne warunki transportu i przechowywania spełniające kryterium 80-120% dla odzysku i powtarzalności (p < 0.05). Na podstawie uzyskanych wyników do etapu III rekomenduje się transport do laboratorium w temperaturze do 20°C, w workach strunowych zawierających osuszacz.

Reasumując – mamy wszystko aby rozpocząć i przeprowadzić wraz z GuMED ponad dwuletnie badania kliniczne 🙂