Analiza tysięcy sygnałów? – damy radę!

Ogólna charakterystyka ekstraktów jest dość dużym wyzwaniem – nie wiemy czego szukamy, jaki jest zakres dynamiczny, jakie są parametry jonizacji czy chromatografii. W ostatnich dniach wykonaliśmy pilotowe oznaczenia ekstraktów roślinnych (ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla) pod kątem identyfikacji związków małocząsteczkowych oraz lipidów.

Do profilowania związków małocząsteczkowych wykorzystaliśmy dane wysokiej rozdzielczości uzyskane w metodach IDA na systemie X500R LC-MS/MS, posiadane bazy danych HR oraz dodatkowe możliwości oprogramowania SciexOS. Przedstawiamy przykładowe wyniki uzyskane w jonizacji dodatniej dla jednego z ekstraktów:

  • Rys. 1 – Przykładowe wyniki z metody IDA
  • Rys. 2 – SciexOS – Identyfikacja na podstawie bazy danych oraz wyników uzyskanych z formula finder i bazy Chemspider
  • Rys. 3 – SciexOS – Zbiorcza tabela wynikowa

Jeżeli jesteś zainteresowany takimi badaniami – skontaktuj się z nami, znajdziemy sposób by odpowiedzieć na twoje pytania analityczne 😉

PS. Dane lipidomiczne pokażemy za kilka dni.