I etap projektu zakończony

Z przyjemnością donosimy, że I etap projektu CardioCarePack został zakończony zgodnie z planem.

Główne zagadnienia I etapu projektu obejmowały: opracowanie i optymalizację metody analitycznej LC-MS/MS służącej do ilościowego oznaczania 15 leków antyarytmicznych oraz walidację procedury analitycznej dla badanych leków antyarytmicznych w surowicy naturalnej i krwi pełnej. W przypadku każdego testowanego parametru uzyskano satysfakcjonujące wyniki.

Rozdział LC-MS/MS.
Podsumowanie parametrów walidacji.

Zabieramy się zatem dalszej do pracy i przechodzimy do meritum – optymalizacji i walidacji metody oznaczania leków antyarytmicznych w krwi włośniczkowej z wykorzystaniem mikropróbkowania absorpcyjnego (VAMS) umożliwiającego proste ilościowe pobieranie materiału oraz jego transport w formie wysuszonej próbki.

Więcej informacji na temat projektu: https://labexperts.com.pl/portfolio/cardiocarepack/