Z nieskrywaną przyjemnością informujemy, że firma LabExperts w konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym otrzymała dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego nr. POIR.01.01.01-00-1196/19 „CardioCarePack – pakiet nowoczesnych rozwiązań w terapii monitorowanej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wspierający rozwój medycyny spersonalizowanej”.

Główne cele projektu obejmują:

  • Spersonalizowaną diagnostykę medyczną opartą o precyzyjne i skuteczne oznaczanie stężeń leków stosowanych w terapii arytmii serca – wzrost bezpieczeństwa pacjentów.
  • Stworzenie usługi wysoko dostępnej – wykorzystanie suchej krwi włośniczkowej, którą pacjent pobierze w domu.
  • Oprogramowanie, które będzie wspierało lekarza w podejmowaniu decyzji podczas farmakoterapii będąc jednocześnie platformą do kontaktu pomiędzy pacjentem, lekarzem i laboratorium.

Więcej informacji znajduje się tutaj.