Analizy jakościowe

Poszukujesz odpowiedzi co znajduje się w twojej próbce? - możemy Ci pomóc.

Wykorzystując zdobytą po wielu latach pracy wiedzę, umiejętności, spektrometrię mas w wysokiej i niskiej rozdzielczości, jesteśmy w stanie zidentyfikować metabolity i produkty reakcji chemicznych, zanieczyszczenia substancji i preparatów biologicznych i chemicznych oraz wykonać profilowanie serii próbek w celu zbadania kinetyki przemian.

KOSZT USŁUGI

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania procedury przygotowania próbki, zakresu i liczby analiz.

Usługa obejmuje (zależnie od indywidualnych ustaleń):

W zależności od matrycy i substancji badanych.

Wykorzystanie metod LC-MS/MS w wysokiej rozdzielczości lub/i niskiej z wykorzystaniem eksperymentów IDA typu „full scan”, „Precursor Ion”. Neutral Loss”, „pMRM” oraz oprogramowania wspomagającego tworzenie metod przesiewowych.

Analiza wyników obejmuje:

  • wyszukanie i identyfikację substancji poszukiwanych, interpretację widm MS/MS i zaproponowanie wzoru strukturalnego.
  • analizy porównawcze serii próbek np. PCA,
  • profilowanie analitów w seriach próbek

Opracowanie wyników w formie czytelnych raportów.