CardioCarePack

PODSTAWOWE INFORMACJE


  • TYTUŁ CardioCarePack - pakiet nowoczesnych rozwiązań w terapii monitorowanej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wspierający rozwój medycyny spersonalizowanej
  • NUMER PROJEKTU POIR.01.01.01-00-1196/19
  • KATEGORIA Projekt B+R
  • WYKONAWCY LabExperts sp. z o.o.; Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej na Wydziale Farmaceutycznym, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • LATA REALIZACJI 2020-2023
  • KLASYFIKACJA OECD Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.
  • LOKALIZACJA Gdańsk, Łódź

Konsorcjum LabExperts sp. z o.o. i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich CardioCarePack – pakiet nowoczesnych rozwiązań w terapii monitorowanej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wspierający rozwój medycyny spersonalizowanej.

Celem projektu jest: Prace B+R dotyczące opracowania innowacyjnego w skali kraju pakietu metod pozwalających na precyzyjne i skuteczne oznaczanie stężeń leków stosowanych w terapii arytmii serca oraz narzędzie teleinformatycznego

Dofinansowanie projektu z UE: 6 905 836,43 PLN

Przedmiot i tło projektu

W ramach projektu przeprowadzimy prace B+R dotyczące opracowania innowacyjnego w skali kraju pakietu metod, pozwalających na precyzyjne i skuteczne oznaczanie stężeń leków stosowanych w terapii arytmii serca (ang TDM, therapeutic drug monitoring). TDM definiuje się jako działanie mające na celu optymalizację farmakoterapii u indywidualnego chorego w oparciu o pomiar stężenia leku we krwi, zasady farmakokinetyki i kryteria farmakodynamiczne.

Aktualnie stosowane schematy nasycania lekami uwzględniają głównie masę ciała pacjenta, w miarę możliwości również funkcję nerek i wątroby, jednak nie biorą pod uwagę metabolizmu chorego. Często bywa on kluczowy dla leków antyarytmicznych cechujących się wąskim indeksem terapeutycznym. Wyznaczenie zbyt małej dawki leku będzie się wiązało z brakiem efektu terapeutycznego, który może prowadzić do stanów zagrożenia życia. Za duże wysycenie krwi lekiem może skutkować jego akumulacją i prowadzić do pogorszenia funkcji wątroby i niewydolności nerek. TDM przybiera na znaczeniu w perspektywie liczby zachorowań na arytmię serca, która w Polsce szacowana jest na ok. 0,8 mln os. a w Europie na ok. 13 mln os.

Zadania w projekcie

Projekt rozpoczynamy od VI TRL. W ramach zaplanowanych prac zrealizujemy 5 zadań, które pozwolą nam osiągnąć IX TRL, co oznacza, że osiągniemy pełną gotowość do komercjalizacji.

Rezultat projektu
  • Spersonalizowana diagnostyka medyczna – wzrost bezpieczeństwa pacjentów.
  • Usługa wysoko dostępna – wykorzystanie suchej krwi włośniczkowej, którą pacjent pobierze w domu.
  • Oprogramowanie, które będzie wspierało lekarza w podejmowaniu decyzji podczas farmakoterapii.
Grupy docelowe

Wyniki prac skomercjalizujemy w postaci usług diagnostycznych jako podwykonawca sieci laboratoriów analitycznych, realizujących zadania dla podmiotów opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe

Terapia monitorowania stężenia leku, arytmia, leki antyarytmiczne, migotanie przedsionków, medycyna spersonalizowana, indeks terapeutyczny.