Szkolimy

Szkolimy, szkolimy – cały tydzień uczyliśmy spektrometrii mas i chromatografii Panie z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Wszyscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie – prosimy o kontakt 🙂

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*